Nábytek Průša

Bývalá prodejna nábytku je k nabídce k pronájmu

Prodejna je na hlavní obchodní třídě, Dolní ulice čp.95 -30 m od centrálního náměstí.

Obchod je variabilní. 

Je tvořen přízemím s menším příručním skladem, 1 patrem s možností prodejny či skladu,popřípadě  výrobních prostor (např. šicí dílna) a půdními skladovacími prostory. 

Celý dům je  velmi dobrém stavu.

Všechny patra jsou zpřístupněny schodištěm a  velkým nákladním výtahem. 

Zásobování je umožněno po celý den zadním vstupem.

Objekt je vytápěn vlastním plynovým kotlem.

Hledáme  dlouhodobého nájemce, vyjednávací cena 175 Kč za m2/ měsíc.

tel.602 512 223

emai.: info@nabytekprusa.cz